La U.E. Recomana l’adopció d’un sistema europeu de control de la petjada ecològica

S’ha publicat la RECOMANACIÓ DE LA COMISSIÓ de 9 d’abril de 2013 sobre l’ús de mètodes comuns per a amidar i comunicar el comportament ambiental dels productes i les organitzacions al llarg del seu cicle de vida. Aquesta recomanació inclou, a banda de la necessitat de calcular la petjada ecològica de productes i organitzacions, l’interés per que aquest càlcul es faça seguint metodologies comunes que garantisquen la homogeneïtat dels resultats. Més informació al DOUE nºL124 de 4/05/13.