Aprovat el Pla d’Acció Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana

S’ha aprovat amb prou debat i polèmica el Pla d’Acció Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana. Els interessats hauran de consultar el DECRET 58/2013, de 3 de maig, del Consell, pel qual  s’aprova el Pla d’Acció Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana. Més informació al DOCV nº7019 de 8/05/13 (Pàg. 12880).