Exposició pública de la documentació inicial de la planificació del Conca del Xúquer.

S’ha publicat la Resolució de la Direcció general de l’Aigua per la qual s’anuncia l’obertura del període de consulta pública dels documents inicials del procés de planificació hidrològica (revisió 2015) corresponents a les demarcacions hidrogràfiques del Cantàbric occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura i Xúquer i a la part espanyola de les demarcacions hidrogràfiques del Cantàbric oriental, Miño-Sil, Duero, Tall, Guadiana i Ebre. Més informació al BOE nº124 de 24/05/2013 (Pàg. 26492).