Aprovada la modificació de la llei de costes.

Com segurament ja sabreu tots s’ha aprovat  amb molta polèmica una nova normativa que modifica les condicions d’ocupació i ús del domínic públic (sembla que ara ja no tant) marí. Els interessats deveu consultar la Llei 2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes. Més informació al BOE nº129 de 30/05/2013 (Pàg. 40691).