Les tortugues del Canyoles.

Hem convidat als nostres amics d’Acció Ecologista Agró a la Costera a que ens conten el seu interessant projecte EMYS:

Al Canyoles puguem trobar la Tortuga d’aigua ibèrica, en castellà coneguda com Galápago leproso y Mauremys Leproso com a nom científic.

És una tortuga que habita en la península ibèrica (excepte algunes zones atlàntiques del nord) i el Magreb. En la Comunitat Valenciana comparteix algunes zones amb la tortuga d’aigua europea (emys orbicularis) encara que esta es troba principalment en aiguamolls costaners, i no la trobem al Canyoles.

El nom de leprosa deriva del aspecte desgastat de la closca. Poden viure fins a 20 anys i poden reproduir-se des dels 7.

És una tortuga carnívora, i s’alimenta sobretot de granotes, cargols, insectes, cucs, petits crustacis, petits peixos, etc, encara que amb l’edat comença a menjar més vegetals, quan no necessita tantes proteïnes.

Dins dels seus hàbits hiberna des de novembre fins a febrer, aproximadament. Quan comencen l’activitat no és estrany veure-les prenent el sol,activitat necessària per a aconseguir vitamines, evitar que creixen algues a la seua closca i regular la seua temperatura.

Te enemics naturals, com alguns peixos, aus, porcs senglars i raboses. Cal fer especial referència a la competència amb les tortugues exòtiques que viuen més, tenen major capacitat reproductiva i són més agressives defenent els llocs de solejament. Per això és important no alliberar els exemplars exòtics al medi. La Generalitat Valenciana els arreplega, i AEA pot fer-se càrrec d’ells a la Costera.

El projecte life-trachemys i el projecte emys.

Com conseqüència de la trobada de diverses tortugues al Canyoles i a la Bassa del Bosquet, ens ficarem en contacte amb el projecte LIFE – TRACHEMYS i els companys del projecte Emys.

El projecte LIFE – Trachemys de la Generalitat Valenciana es preocupa de l’eradicació de tortugues exòtiques de rius i aiguamolls valencians. En els últims anys s’estan fent càrrec de uns 8000 tortugues exòtiques, que s’estan reproduint a bon ritme al medi.

Per la seua part, Acció Ecologista – Agró col·labora amb la Generalitat en este projecte, i du a terme un projecte propi de seguiment i promoció de les tortugues autòctones, especialment la tortuga d’aigua europea, i ara la tortuga d’aigua ibèrica. En este projecte s’han reintroduït tortugues en l’Albufera i altres aiguamolls, fent tasca científica i de voluntariat.

L’actuació al Canyoles.

En estiu del 2012 hem utilitzat 2 nanses, , i hem fet la recerca al llarg de tres Assuts de Moixent.

S’han marcat 98 exemplars de Mauremys Leprosa, dels que 41 eren mascles i 57 femelles. Per la seua grandària, podem trobar exemplars tant adults com juvenils.

Al Cànyoles hi ha una població estable i sana de Mauremys Leprosa, la població està en expansió amb un bon nombre d’exemplars, adults i juvenils.

En Moixent, el nombre de tortugues exòtiques en llibertat és limitat, amb trobat dos exemplars adults en llocs diferents, i no hem trobat juvenils, a més de capturar dos Trachemys Scripta Elegans, una es va donar amb la condició de no tornar-la al riu i altra es va capturar morta. Els dos eren adults i no estaven al mateix lloc. No s’han trobat juvenils, pel que pensem que no s’estan reproduint.

Les pròximes actuacions.

En maig del 2013 hem començat la nova temporada. Anem a terminar la recerca en Moixent, i volem començar en altres poblacions de la Costera, per a trobar l’existència de altres poblacions de tortugues autòctones i exòtiques.

ACDEMA va a començar en Canals també al llarg de la primavera en col·laboració de la Fundació Limne.

Cal fer tasca de difusió entre la població. Hem pogut saber que hi ha persones i xiquets que tenen Mauremys Leprosas als seus domicilis, i és una diversió dels més menuts capturar-les a l’estiu. Els exemplars que s’han trobat al Bosquet és molt probable que siguen translocacions fetes per xiquets que s’han cansat de les tortugues. En alguns casos, sabem que sí ha sigut així.

També cal recordar els efectes negatius de les espècies exòtiques en els rius, i defendre les nostres tortugues.