CANVIS AL REGLAMENT DE GUÍES TURÍSTICS

La Conselleria de Turisme ha introduït canvis sustancials al reglament que permet treballar com a guía turístic a la Comunitat Valenciana. Els interessats poden visitar l’enllaç: https://www.docv.gva.es/portal/portal/2010/05/26/pdf/2010_5971.pdf